Kommer i 2019

 Ramsaltområdet

En gang var Sjøgata den mest vitale delen av byen. Havna var selvsagt det sentrale midtpunkt, der både folk og varer kom og dro med båt, og senere også med sjøfly. Nedenfor torget var “Fløtmannskaia” som et datidens busstopp, der arbeiderne på Burøya ble fraktet til og fra jobb i båt. Der Ramsalt i dag bygges var det saltbinger, der Jakhelln brygge ligger var det kullbinger. Ikke akkurat et sted der fine damer promenerte, men likefullt et område med mange viktige, for ikke si livsviktige funksjoner. Salt til fiskeforedling og kull til brensel var avgjørende næringer i gamle Bodø.

I gamle dager var ofte hus og samlingsplasser vendt inn mot byens torg, med ryggen mot havet. Sannsynligvis for å skjerme seg mot vær og vind. Bryggene og havna var arbeidsplasser, og da helst for menn. Det var et tøft miljø og det var ikke mange som våget seg dit etter arbeidsdagens slutt. I dag ser vi det motsatte; fasadene vender mot havet og restauranter legger sine uteserveringer mot sol og sjøutsikt.

Der vi før ble advart mot å oppholde oss på grunn av gammelt jernskrammel, usikret bryggeplank, sperringer og “hull” i bryggerekka vokser det nå frem både boliger, butikker og restauranter, og sist men ikke minst en folkevennlige og trygg havnepromenade med områder som inviterer til hygge, rekreasjon og samvær.

En havnepromenade har lenge vært på ønskelisten til såvel vertskap som besøkende i Bodø. Alle som har sett hurtigruteturister streve seg over Rønvikleira, for så å følge Sjøgata ned til sentrum har sagt det; hvorfor har vi ikke en havnepromenade i byen? En hyggelig kaipromenade der man kan gå havnelangs fra nykaia ved Jernbanestasjonen og helt ut til moloen. En ny “promenadegate” der både bodøværinger og tilreisende kan oppleve folkeliv, fiske fra kaia, bade, gå i båt, spise lokal mat, ta en bodøbrygget øl og se på midnattsola.

Et ønsket prosjekt, men ikke så lett å realisere. Et kostbart prosjekt, ja, men det viktigste er viljen fra de som eier grunnen. Da Hundholmen byutvikling endelig fikk kjøpe den siste tomten, den avgjørende biten som skulle til for å lage en havnepromenade, kunne man endelig se og utvikle området som en helhet. Endelig vil man kunne lage en sammenhengende vei langs havet som er både hensiktsmessig for gående og syklende, trygg for voksne og barn, samt innbydende i form av butikker, restauranter, utsiktspunkter og åpne soner der man kan møtes uten noe annet mål enn å kose seg med utsikt og sjøbris.

I Ramsaltområdet vil man finne både spesialbutikker, restauranter, opplevelsesleverandører, havbasseng og badstuer, her vil etableres et senter for kunst og kultur, åpne utsiktpunkter og et flott bærekraftig hotell med sine fasiliteter. Vi gleder oss til å omskape et utilgjengelig indistriområde til en tilgjengelig og spennende møteplass og et nytt midtpunkt i Bodø sentrum.

Det er en ny tid.

I RAMSALTOMRÅDET
GOING NORTH
IS NEVER
A MISTAKE
VINBAR & MAT
KLAR
FERDIG
NYT
BUTIKKER
EKSKLUSIV
NORDISK
DESIGN