NORDENS STØRSTE UTSTILLING INNEN LUFTFART

På Norsk Luftfartsmuseum kan du oppleve både en sivil og en militær utstilling. Begge har mange berømte fly som representerer sin del av luftfartshistorien.

En lærerik og spennende opplevelse med aktiviteter for barn og voksne i alle aldre.


For mer informasjon:
www.luftfartsmuseum.no