Vilkår & betingelser

Disse vilkår og betingelser regulerer forholdet mellom Ramsalt Opplevelser AS/våre leverandører (“Oss/Leverandør/Vi”) og kunden (“Du”).
Ved å gå inn på, bla gjennom, bruke og/eller bestille en aktivitet med våre leverandører, erkjenner du å ha lest, forstått og godtatt disse vilkårene.

Ramsalt Opplevelser AS er et mellomledd som videreformidler aktiviteter og opplevelser. De opplevelsene du kan bestille på vår nettside, leveres av våre leverandører. Vær oppmerksom på at de ulike leverandørene kan ha ulike vilkår for deres spesifikke produkt.

BESTILLINGER

Bestillinger gjøres gjennom vår nettside. Personen som utfører bestillingen aksepterer disse betingelsene på vegne av alle personer i gruppen/bestillingen, og er ansvarlig for all betaling. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skjer i henhold til instruksjonene i betalingsløsningen. De ulike leverandørene kan ha andre vilkår enn det som fremgår i denne.

AVBESTILLINGSREGLER

Avbestillinger gjort av deg

Dersom du må kansellere din bestilling, må vi motta avbestillingen skriftlig på email post@rmslt.no . Ditt avbestillingstidspunkt vil være datoen/klokkeslettet da du sendte varselet.

Vi anbefaler deg å inneha avbestillingsforsikring som dekker avbestillingsgebyr.

Hvis du unnlater å delta på en aktivitet, blir med etter avreise, eller forlater en aktivitet av en eller annen grunn etter at den har startet/før den er ferdig, er vi ikke forpliktet til å gi refusjon for ubrukte tjenester.

Vennligst notér at ulike avbestillingsvilkår kan gjelde for de forskjellige leverandører.

Avbestillinger og endring gjort av Leverandør

De fleste av aktivitetene krever et minimum antall deltakere. Hvis dette minimum ikke innfris, forbeholder leverandøren seg retten til å avlyse aktiviteten. Leverandøren forbeholder seg videre retten til å gjøre endringer med din sikkerhet i tankene. Været skifter raskt i Nord-Norge og forholdene kan endre seg raskt. Vi kan også kansellere en aktivitet til enhver tid før start, dersom ytre faktorer som terrorisme, naturkatastrofer, politisk ustabilitet eller andre hendelser hindrer leverandøren å utføre den planlagte aktiviteten.

Leverandøren vil gjøre sitt ytterste for å gi et alternativt tilbud uten ekstra kostnader. Endringen skal så langt det lar seg gjøre ta hensyn til deg som kunde. Leverandøren kan tilby en alternativ aktivitet på samme tid som den opprinnelige bestilte aktivitet. Hvis vi avbryter turen, kan du overføre betalt beløp til en alternativ dato eller eventuelt motta full refusjon. Under omstendigheter hvor avbestillingen skyldes eksterne hendelser utenfor vår rimelige kontroll, vil refusjoner bli trukket for eventuelle påløpte kostnader.

Vi er ikke ansvarlige for noen uforutsette utgifter som du kan ha som et resultat av din bestilling; inkludert men ikke begrenset til visum, vaksiner, reiseforsikring eller ikke-refunderbare flyreiser.

Vær oppmerksom på at andre kanselleringsvilkår kan gjelde for ulike leverandører.

FORPLIKTELSER & ANSVAR

Du er forpliktet til å gjøre deg kjent med vilkår for hver aktivitet, og å formidle denne informasjonen til andre deltakere du har bestilt på vegne av. Det er ditt ansvar å sørge for at du (og din gruppe) har fysiske forutsetninger som passer til leverandørens anbefalinger. Hver deltaker må informere guide/aktivitetsleder om eventuelle medisinske tilstander, sykdommer eller lidelser som kan være relevante av sikkerhetsmessige årsaker eller som kan ha betydning for gjennomføring av tur/aktivitet.

Aktivitetens leder har beslutningsrett rundt hendelser som kan påvirke sikkerheten eller trivselen til enhver deltaker eller ansatt som deltar i aktiviteten. Hvis du unnlater å etterkomme en beslutning fattet av en gruppeleder, eller forstyrrer trivselen eller mobiliteten i gruppen, kan leder av aktiviteten be deg forlate aktiviteten umiddelbart, uten rett til refusjon.

AKSEPT AV RISIKO

Ved å bestille en tur med våre leverandører erkjenner du at innholdet i aktivitetene kan være ukjente, og at deltakelse i leverandørens aktiviteter kan involvere personlig risiko utover det som oppstår på en mer vanlig ferie.

Vi/våre leverandører påtar oss ikke ansvar for ulykker som er forårsaket av deltakere, deltakerens handlinger eller er forårsaket av faktorer utenfor menneskelig kontroll (force majeure) med mindre ulykken skyldes uaktsomhet fra aktivitetsleder.

FORSIKRING

Personlig reiseforsikring er ikke inkludert i prisen for aktivitetene. Dette er ditt personlige ansvar.

Ansvarsforsikring
Våre leverandører har ansvarsforsikring som dekker erstatningskrav for eventuelle uhell.

Ramsalt Opplevelser AS er et mellomledd og har ikke ansvarsforsikring for leverandørers produkter.

Reisegarantifondet
Vi er medlem av Reisegarantifondet (RGF) som er en stiftelse som forvalter reisegarantiordningen som er hjemlet i Pakkereiseloven. RGF har blant annet som oppgave å kontrollere at medlemsbedriftene har de nødvendige økonomiske garantier som er tilstrekkelige for aktiviteten som utøves. For mer info: https://reisegarantifondet.no

KLAGER

Hvis du opplever mangler i forhold til kjøpt aktivitet, må en eventuell klage leveres skriftlig til leverandør så snart som mulig, og innen 14 dager etter gjennomføring av aktiviteten. Kontaktinformasjon til leverandører finnes på Rmslt.no/Leverandorer.

I motsatt fall mister du retten til å klage.

Personvernerklæing

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi innhenter, hvordan vi bruker de, under hvilke betingelser vi formidler dem til andre og hvordan vi holder de sikre.

Hvilke personlige opplysninger samles inn?
Ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og detaljer om de produktene du har kjøpt via oss eller som du har hatt spørsmål om.

Hvordan samler vi inn personopplysninger om deg?
Vi får denne informasjonen når du ber om informasjon fra oss, kontakter oss, gjør en bestilling, registrerer interesse for våre tjenester, kontakter oss via sosiale medier eller ved å snakke med oss.

Hvorfor samler vi inn og bruker personlige data?
Vi innhenter bare personlig informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene, produktene eller informasjonen du forespør.

Vi vil ikke dele, selge eller leie ut informasjon til noen tredjeparter i forbindelse med direkte markedsføring.

Sikkerhet for informasjon
Den personlige informasjonen som du gir oss via dette nettstedet er holdt på sikre servere av en av de ledende CRM-systemer i Europa. Ingen av dine personlige data er lagret på våre lokale datamaskiner.

All overføring av betalingsinformasjon når du bestiller via vår hjemmeside blir utført gjennom en sikker server ved hjelp av Secure Sockets Layer (SSL). Betalinger via våre nettsider er behandlet av Stripe stripe.com

Hvor lenge beholder vi dine personlige data?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig i forhold til å oppfylle  formålet de behandles for.

Etter dette vil dine opplysninger bli slettet.

Deler vi dine data med noen?
Vi vil dele din personlige informasjon med våre lokale leverandører og de som vil trenge informasjonen for å utføre de tjenestene du har bedt om. Vi må også dele noe av informasjonen din med utvalgte tredjeparter, inkludert:

Regnskap
Når du bestiller en aktivitet via oss vil noen av dine data vil bli behandlet av vår regnskapsavdeling. Behandlingen er nødvendig for å overholde de juridiske forpliktelser vi har i forhold til regnskapsrapportering. Etter dette vil dine opplysninger bli slettet.

Online booking system
Vi bruker Bokun, https://bokun.io, til å tilby online bestillingstjenester, så når du gjør en bestilling på vår nettside vil noen av dine data (Telefonnummer, navn, e-postadresse) bli delt med Bokun.

Tilgang til-, avslutning av abonnement og korrigering av personlige opplysninger
Du kan få tilgang til, oppdatere og/eller korrigere alle dine personlige opplysninger når som helst.

IP-adresser og informasjonskapsler
Når du besøker våre nettsteder bruker vi cookies. Cookies er små tekstfiler som blir plassert på din datamaskin av oss eller våre partnere. Med cookies kan vi identifisere datamaskinen eller enheten du bruker for å få tilgang til våre nettsider – men vi kan ikke identifisere deg personlig. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du at vi bruker cookies som angitt i denne erklæringen.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsiden vår.

Kontakt oss
Ramsalt Opplevelser, postboks 3, N-8001 BODØ, VAT no 918 969 845
Ring oss på + 47 75 40 06 45 | Email: post@rmslt.no

LOVVALG OG VERNETING

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. Du aksepterer Salten tingrett som Verneting.